Iskra Mehanizmi

V bližini brniškega letališča je leta 2021 zrasel nov poslovno-proizvodni objekt podjetja Iskra Mehanizmov. Projekt, vreden 22 milijonov evrov, se je izvajal v dveh fazah in obsegal več kot 20.000 kvadratnih metrov površine.

Pri gradnji novega poslovno-proizvodnega objekta smo izdelali stavbno pohištvo, notranje predelne stene, požarna vrata in okna. Ta velikopotezen projekt se je izvajal v dveh fazah: proizvodno skladiščni del (2019) in režijski obrat (2021).

Inovativni pristopi k oblikovanju delovnih prostorov v poslovnem objektu

Investitor je pri gradnji posebno pozornost namenil kakovosti delovnih prostorov, kar se med drugim odraža tudi v premišljeni uporabi različnih vrst stekel in dodatnih funkcionalnosti, ki zagotavljajo udobno in varno delovno okolje.

Za južno stran objekta je bilo izbrano sončno zaščitno steklo, ki zmanjšuje vpliv sončne svetlobe in toplote, s tem pa prispeva k energetski učinkovitosti in zagotavlja prijetnejšo klimo v prostorih. Na severni strani so vgrajena prozorna stekla, ki omogočajo dovolj naravne svetlobe, obenem pa so opremljena s senčili za uravnavanje svetlobe glede na potrebe in zagotavljanje zasebnosti.

Zanimivost?

Vsi stekleni elementi v objektu so varnostno lepljeni, kar povečuje njihovo trdnost in varnost v primeru poškodb. Dodatno so notranje predelne stene opremljene s steklom, ki vključuje protihrupno folijo, saj ta zmanjšuje prenos zunanjega hrupa v notranje prostore. To je še posebej pomembno, ker se v notranjosti objekta ne uporabljajo izolativna stekla. Ta rešitev prispeva k ustvarjanju mirnega in spodbudnega delovnega okolja.

Posebna pozornost je namenjena tudi prostoru za sprostitev in rekreacijo zaposlenih, saj objekt vključuje igrišče na strehi. Okna ob igrišču so opremljena z zaščitnimi mrežami, kar zagotavlja varnost pri uporabi in preprečuje morebitne poškodbe stekla.

Tak pristop k oblikovanju delovnih prostorov izpolnjuje osnovne funkcionalne zahteve in spodbuja dobro počutje in produktivnost zaposlenih. Hkrati pa odraža sodobne trende v gradnji poslovnih objektov, kjer so kakovost bivanjskih pogojev, varnost in energetska učinkovitost ključnega pomena.

Posebni izzivi

Posebna pozornost je namenjena tudi prostoru za sprostitev in rekreacijo zaposlenih, saj objekt vključuje igrišče na strehi. Okna ob igrišču so opremljena z zaščitnimi mrežami, kar zagotavlja varnost pri uporabi in preprečuje morebitne poškodbe stekla.

Tak pristop k oblikovanju delovnih prostorov izpolnjuje osnovne funkcionalne zahteve in spodbuja dobro počutje in produktivnost zaposlenih. Hkrati pa odraža sodobne trende v gradnji poslovnih objektov, kjer so kakovost bivanjskih pogojev, varnost in energetska učinkovitost ključnega pomena.

Vaša vizija, naša izvedba.

Izbor projektov